DECYZJA NR 187/MON Z 9 CZERWCA 2009 R.

Decyzja Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi jest podstawowym dokumentem regulującym wzajemną pozafinansową współpracę Sił Zbrojnych RP z partnerami społecznymi.

Dokument ten powstał, aby określić ogólne cele i zasady współdziałania, warunki i procedury zawierania porozumień o współpracy oraz wspierania logistycznego i merytorycznego przedsięwzięć partnerów społecznych.

Ponadto, decyzja nr 187/MON sprzyja budowaniu więzi jednostek wojskowych ze środowiskiem lokalnym, przyczyniając się do kształtowania pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i służby wojskowej.

Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej Commando ma podpisane porozumienia z :

 
 • 11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego>Żagań.

 • 34. Brygada Kawalerii Pancernej im.Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego>Żagań.

 • 10. Brygada Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka>Świętoszów.

 • 23. Śląski Pułk Artylerii>Bolesławiec.

 • Jednostka Wojskowa AGAT im. gen.dyw.Stefana Roweckiego ps “GROT”>Gliwice.

 • 9. Warmiński Pułk Rozpoznawczy im.płk Zygmunta Szendzielarza ps.”Łupaszka”>Lidzbark Warmiński.

 • Wojskowa Komenda Uzupełnień> Bolesławiec.

 • Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej> Lubań.

 • Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów Oddział Bolesławiec.

 • Stowarzyszenie Żandarmerii Wojskowej “Żandarm” Koło Regionalne przy Wrocławskim Oddziale Żandarmerii Wojskowej> Wrocław.

 • Jednostka Poszukiwawczo Ratownicza “Baryt” ze Stanisławowa.

 

Współpraca ze szkołami :

 

Powyższe przepisy umożliwiają także współpracę ze szkołami, jako partnerami społecznymi, w tym udział ekspertów wojskowych w merytorycznym przygotowaniu zajęć szkolnych, pokazy sprzętu wojskowego, pomoc logistyczna w przygotowaniu przedsięwzięć szkoły, a także udostępnianie pomieszczeń do realizacji wybranych zajęć, np. hal sportowych na zajęcia wychowania fizycznego. Na podstawie odrębnych przepisów możliwe jest także przekazanie szkole mienia ruchomego uznanego za zbędne w Siłach Zbrojnych i materiały dydaktyczne.

Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie MON udziela wsparcia finansowego organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w sferze obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych. Wiele projektów stowarzyszeń i fundacji realizowanych jest wspólnie m.in. ze szkołami lub bezpośrednio dotyczy młodzieży szkolnej, uczącej się w tzw. klasach mundurowych, np. Cykl szkoleniowy zajęć uzupełniających dla uczniów klas ogólnokształcących o profilu mundurowym „Commando”, organizowany przez Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej „Commando”.

Jedną z form wspierania szkół jest Ogólnopolskie Forum Szkół – coroczne przedsięwzięcie, organizowane przez Departament Edukacji,Kultury i Dziedzictwa w celu wspólnego działania na rzecz edukacji obywatelskiej, patriotycznej i proobronnej młodzieży szkolnej.

 

Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej Commando w zakresie promocji wojska ma podpisane porozumienia z następującymi szkołami :

 
 • Zespół Szkół Ponadgimnazialnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej>Lubań

 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Kombatantów Ziemi Lwóweckiej>Rakowice Wielkie

 • Zespół Szkół>Lubomierz

 • Zespół Szkół Zawodowych im. mjr Henryka Sucharskiego>Złotoryja

 • Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa>Zgorzelec

 • Zespół Szkół Technicznych i Licealnych>Piechowice

 • VII Liceum Ogólnokształcące>Legnica

 • Zespół Szkół Ponadgimnazialnych>Dobrodzień

 • Zespół Szkół Tekstylno-Handlowych>Żagań

 • Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła II>Zbąszynek

 • Technikum Leśne>Rogoziniec

 • Zespół Szkół Elektronicznych im Ignacego Domeyki>Bolesławiec

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im.Henryka Sucharskiego>Bolesławiec

 • Technikum Logistyczne im. gen.Stanisława Sosabowskiego ZDZ Katowice>Bielsko Biała

 • Zespół Szkół im. Władysława Szybińskiego>Cieszyn

 • VI Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru>Toruń

 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen.dr Romana Abrahama>Września

 • Katolickie Liceum Ogólnokształcące im.bł.Edmunda Bojanowskiego>Henryków

 • Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica>Rzepin

 • Zespół Szkół Ponadgimnazialnych Nr 1 > Kłodzko

 • Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petofi>Ostróda

 • Zespół Szkół im. Armii Krajowej>Andrychów

 • Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego>Częstochowa

 • Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego >Sulechów

 • Zespół Szkół zawodowych i Ogólnokształcących > Kamienna Góra 

 • Zespół Szkół Logistycznych > Wrocław

 •  II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka > Bolesławiec

 

Ponadto:

 
 • Bolesławieckie Partnerstwo Lokalne „Aktywni z Pasją”

 • Stowarzyszenie Dolina Świekotki>Jastrowiec

 • 15 Specjalna Drużyna Harcerska im. 62 Kompanii Specjalnej „Commando” – Hufca ZHP Leszno.

        

 

test
Kalendarz
3-4 września 2022
Spotkanie Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej. Festyn „Komandosi wczoraj i dziś” – 78. rocznica bitwy o Monte Cassino, 55. rocznica sformowania 62ks Commando, 15. rocznica powstania wojsk specjalnych.

Współpraca