Trzydniowe ćwiczenia terenowe Commando

 

Szkoły kierują swoich uczniów na Ćwiczenia terenowe Commando tak , jak na wycieczkę szkolną zgodnie z wymogami danej szkoły. My jako organizator wymagamy aby każdy uczestnik posiadał dodatkowo zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do odbycia ćwiczeń wojskowych. Na dziesięć dni przed przyjazdem prosimy podać za pośrednictwem e-maila ilu uczestników będzie brało udział w ćwiczeniach. Przypominamy że, każdy uczeń, wychowawca i jeżeli zostaje to także kierowca pokrywa opłatę w wysokości 35 zł tytułem wyżywienia oraz 10zł za media do RZI za każdy dzień szkoleniowy.

2 dni przed terminem przyjazdu opiekun ze szkoły powiadamia organizatora telefonicznie ilu faktycznie uczniów przyjeżdża dzwoniąc do Bogdan Fiałkowski 500 084 348. Opiekun drużyny przywozi z sobą pięć list uczestników , na liście powinno znajdować się imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu do rodziców lub prawnych opiekunów. Ponadto każdy uczeń powinien posiadać podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna oświadczenie o wyrażeniu zgody na ewentualne udzielenie pomocy ambulatoryjnej.

Każdy uczestnik powinien posiadać mundur polowy,strój sportowy, strój kąpielowy, dwie pary obuwia wiązane powyżej kostki, śpiwór, ciepłą kurtkę.

UWAGA! W czasie pobytu na terenie jednostki wojskowej obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych oraz innego rodzaju środków audio wizualnych. Każdy z rodziców jak i uczniów musi być o tym fakcie poinformowany. Rodzic kontaktuje się ze swoim dzieckiem za pośrednictwem telefonu do wychowawcy bądź bezpośrednio do komendanta obozu Pana Bogdana Fiałkowskiego tel:500 084 348.

Każdy uczeń powinien mieć świadomość,że będzie przebywał na terenie jednostki wojskowej, gdzie obowiązuje całkowity zakaz spożywania jakichkolwiek napojów alkoholowych i innego rodzaju używek.

Ramowy program pobytu ::

 

PONIEDZIAŁEK

9:00 – przyjazd uczestników do 23 ŚPA w Bolesławcu,ul. Wojska Polskiego 54,zakwaterowanie,udzielenie instruktażu.

10;00 – śniadanie

11;00 – 18;00 zajęcia programowe\w przerwie zajęć programowych > obiad\

19:00 – kolacja

20:00 – wyjście na basen

 

WTOREK

7:00 – pobudka

8:00 – śniadanie

9:00 – 18:00 – zajęcia programowe

19:00 – kolacja

20:00 – wyjście  na basen

 

ŚRODA

7:00 – pobudka

8:00 – śniadanie

9:00 – 14:00 – zajęcia programowe

15:00 – obiad

15:30 – 16:00 -podsumowanie szkolenia,wręczenie nagród dla najlepszych uczestników obozu,rozliczenie się z pobranego sprzętu,wyjazd do domu.

 

Zajęcia programowe uzależnione są od warunków pogodowych. W ramach ćwiczeń przewidziano szkolenie ogólnowojskowe, strzeleckie, ćwiczenia wodne, szkolenie saperskie i spotkanie z przedstawicielem WKU. W ćwiczeniach terenowych mogą uczestniczyć zarówno uczniowie z klas pierwszych jak i drugich. Maksymalna ilość uczestników na turnusie wynosi 60 osób.

 

 

Kalendarz
6-8 września 2019
Spotkanie byłych żołnierzy 62 kompanii specjalnej. Mistrzostwa strzeleckie o puchar Prezesa Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62 ks „Commando” i bieg „norma nr.13 o statuetkę „Brunatnego Niedźwiedzia”.
14-16 sierpnia 2019
Festyn militarny „Wojsko w naszym mieście” z okazji Święta Wojska Polskiego.

Współpraca