Sztandar 1 Samodzielnej Kompanii Commando

15 maja 1948 roku powołano do życia Koło Byłych Żołnierzy 2 Batalionu Grenadierów “Kratkowane Lwiątka”. Rolą koła miało być podtrzymywanie więzi koleżeńskich byłych towarzyszy broni oraz pielęgnowanie tradycji batalionu. Koło nie wykazywało dużej aktywności w czasie kiedy żołnierze po demobilizacji musieli ciężko pracować by utrzymać przy życiu własne rodziny. Po osiągnięciu stabilizacji zawodowej, pojawiła się idea zaktywizowania działalności. Pierwszy zjazd w listopadzie 1961 (Edynburg) nakreślił ramy działania organizacji i powołał do życia biuletyn informacyjny – „Wiadomości”. Kolejne zjazdy odbywały się regularnie co 2 lata”: 1963 (Sheffield) i 1965 (Edynburg).

Na zjeździe w 1967 (Edynburg) doszło do zjednoczenia Koła Grenadierów z dotychczas działającym niezależnie Kołem Komandosów. Koło zmieniło nazwę na „Koło Kratkowanych Lwiątek i Komandosów, Byłych Żołnierzy 2 Baonu Grenadierów, Samodzielnej Kompanii Commando i 2 Baonu Komandosów Zmotoryzowanych”.

Kolejne zjazdy odbywały się w Edynburgu: 1969 i 1971.

W 1972 r. – ze składek komandosów i sympatyków ufundowano Sztandar Komandosów, dla uczczenia 30-lecia pierwszych walk we Włoszech z Niemcami.
Podczas Zjazdu w dniu 30 września 1973 r. zorganizowanego przez Oddział w Nottingam – Sztandar Komandosów został poświęcony przez Ks. Prałata K. Krzyżanowskiego (więźnia Oświęcimia) a w dniu 24 listopada tegoż roku – Sztandar został oddany na przechowanie do Instytutu Polskiego i Muzeum im. Gen. Wł. Sikorskiego w Londynie.

Opis sztandaru:

Płachta sztandarowa – przepisowa dla oddziałów W.P. obszyta złotą frędzlą.

Wstęgi biało-czerwone z napisami: Samodzielna Kompania i 2 Batalion Komandosów Zmotoryzowanych, związane u góry kokardą spiętą srebrnym ryngrafem z wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej.

Głowica-Orzeł , odlew posrebrzany. Na podstawie głowicy tabliczka z napisem “Commando”. Wewnątrz podstawy (puszki) koperty zalakowane z ziemią z pól bitewnych Monte Casino i Bolonia.

Drzewce z 128 Gwoździami Pamiątkowymi. Poniżej Głowicy dwie obrączki z napisem:
(1) Ziemia w skrzynce z pól bitewnych Monte Cassino – Bolonia.
(2) Boiano (Italia) 9.4.1944 – “STWIERDZAM, ŻE POLSCY KOMANDOSI DOBRZE ZASŁUŻYLI SIĘ OJCZYŹNIE” – Naczelny Wódz Gen. K. Sosknowski.

Drzewce z okuciem ofiarował bezinteresownie kpt. Stanisław Affeltowicz.

W 1993 r. Komandosi z 1 SKC i 2 Baonu Zmot. przekazali Sztandar wraz z Krzyżem Virtuti Military Komandosom z 62 Kompanii Specjalnej w ramach Przekazania Tradycji.
W 1994 r. z chwilą rozformowania 62KS Sztandar 1 SKC został przekazany do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, a Krzyż Virtuti Military do Sali Tradycji 1. Pułku Specjalnego Komandosów w Lublińcu.
W 1996 r. 2. batalion specjalny 1. pułku specjalnego w Lublińcu przejął imię 62KS Commando, a Decyzją nr 308\MON z 7 września 2009 Krzyż Virtuti Military eksponowany jest na Proporcu zespolu bojowego “B”.

« Powrót 1 2 3 4 5

Współpraca