Ćwiczenia wojskowe młodzieży zakończone

20.06.2015

Ponad 300 uczniów klas wojskowych z różnych regionów polski uczestniczyło w tegorocznej edycji „Ćwiczeń terenowych Commando”.

Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej „Commando” wspólnie z 23 Śląskim Pułkiem Artylerii na podstawie porozumień ze szkołami od kilku już lat wspierają edukację proobronną młodzieży zafascynowanej służbą w mundurze. Prowadzone od kwietnia do początku czerwca zajęcia ukierunkowane były tak, aby uczniowie poznali przedsmak wojskowego rzemiosła.

„Zakładane cele szkolenia zostały osiągnięte. Jestem przekonany, że umiejętności z zakresu musztry, taktyki, szkolenia strzeleckiego, wspinaczki wysokogórskiej, terenoznawstwa czy szkolenia wodnego zostaną dobrze spożytkowane na kolejnych etapach szkolenia prowadzonego przez szkoły realizujące innowacyjne programy edukacji obronnej – mówił na zakończeniu szkolenia wiceprezes Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej „Commando” st. chor. sztab. rez. Bogdan Fiałkowski.

Każdorazowo po zakończeniu pięciodniowego obozu najlepsi uczniowie zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi, a wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu. W tym roku w obozach szkoleniowych wzięło udział 8 klas mundurowych, w sumie ponad 300 uczniów. Ćwiczenie było dofinansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. 

 

Tekst. Kpt. Remigiusz Kwieciński, Zdjęcia: st. szer. Tomasz Wiśniewski

 

Kalendarz
6-8 września 2019
Spotkanie byłych żołnierzy 62 kompanii specjalnej. Mistrzostwa strzeleckie o puchar Prezesa Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62 ks „Commando” i bieg „norma nr.13 o statuetkę „Brunatnego Niedźwiedzia”.
14-16 sierpnia 2019
Festyn militarny „Wojsko w naszym mieście” z okazji Święta Wojska Polskiego.

Współpraca